มุ่งมั่นจำหน่ายอาหารสัตว์ลดต้นทุน ราคาประหยัด สู่เกษตรอย่างปลอดภัย

มุ่งมั่นจำหน่ายอาหารสัตว์ลดต้นทุน ราคาประหยัด สู่เกษตรอย่างปลอดภัย

มุ่งมั่นจำหน่ายอาหารสัตว์ลดต้นทุน ราคาประหยัด สู่เกษตรอย่างปลอดภัย

วัตถุดิบลดต้นทุน

กากถั่วเหลืองสด

กิโลละ 3.50 บาท

ข้าวโพดหมักยีสต์

กิโลละ 2.50 บาท

กากข้าวโพดสด

กิโลละ 3 บาท

ข้าวโพดสับ

กิโลละ 2.50 บาท

หญ้าเนเปียร์สับ

กิโลละ 2.50 บาท

กากวิสกี้

กิโลละ 5 บาท

กากปาล์ม

กิโลละ 7 บาท

กากธัญพืช

กิโลละ 7 บาท

ผิวถั่วเหลืองโม่

กิโลละ 11.50 บาท

รำหยาบ

กิโลละ 6 บาท

ผิวปนจมูกถั่ว

กิโลละ 11.50 บาท

กากถั่วเหลืองแห้ง

กิโลละ 17.50 บาท

วัตถุดิบเพิ่มโปรตีน

เศษหัวปลาตากแห้ง

กิโลละ 17 บาท

ปลาป่น เกรด A

กิโลละ 28.50 บาท

ปลาป่นเกรด B

กิโลละ 23.50 บาท

ปลาป่นเกรด C

กิโลละ 18.50 บาท

นมแพะสำหรับป้อนสัตว์

กระป๋องละ 75 บาท

ยาสำหรับสัตว์

สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคลัมปีสกิน

ชุดละ 350 บาท

ANTI-VIRUS

กล่องละ 300 บาท

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟาร์ม

ขวดละ 350 บาท